Bent u een consument (particulier)? Het Meldpunt voor consumenten is nu ConsumerConnect. U kunt via ConsumerConnect een inbreuk op de consumentenwetgeving melden aan de Economische Inspectie. Op ConsumerConnect vindt u ook informatie over uw rechten en plichten als consument.

Bent u een onderneming? Klik dan op "Nieuwe melding", kies een thema en beantwoord enkele vragen om uw probleem te melden aan de bevoegde inspectiedienst. Het Meldpunt maakt het mogelijk informatie te verzamelen om de kwaliteit van de controles door de verschillende inspectiediensten te verbeteren. De bevoegde dienst zal uw melding analyseren en mogelijk een onderzoek instellen. De bevoegde dienst verstrekt in principe geen informatie over het onderzoek en komt niet tussen bij de oplossing van uw geschil. Nuttige informatie over de alternatieve geschillenregeling tussen ondernemingen vindt u op BELMED.

Bent u het slachtoffer van een misdrijf en wenst u klacht neer te leggen? Neem dan contact op met de lokale politie van uw keuze. Het Meldpunt is geen nooddienst en beschikt niet over een 24/24u- en 7/7 dagen-permanentie. Het Meldpunt biedt niet de mogelijkheid om klacht neer te leggen of officieel aangifte te doen van een concreet misdrijf.