logo
MELDPUNT

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer

Het Meldpunt is een samenwerkingsverband van:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie);
 • de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën);
 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid);
 • de Federale gerechtelijke politie (FGP);
 • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG);
 • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
 • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA);
 • het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT);
 • de Consumentenombudsdienst (COD); en
 • het Europees Centrum voor de Consument België (ECC België).

Het Meldpunt dient om meldingen of andere informatie te ontvangen van particulieren of ondernemingen, om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te bestrijden.

Het meldpunt is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een 24/24u en 7/7 dagen permanentie.

Al de verzamelde gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd in een bestand bij het Meldpunt.

De op deze wijze bewaarde gegevens kunnen later gebruikt worden in het kader van een onderzoek, of voor elk ander nodig en nuttig gevolg. Dit kan leiden tot het doorgeven van uw gegevens aan andere bevoegde autoriteiten.

Vertrouwelijkheidsverklaring

Misbruik

Wanneer misbruik van dit meldpunt vastgesteld wordt, contacteert de FOD Economie de betrokken gebruiker om hem een verklaring te vragen. Wanneer deze geen rechtvaardiging kan aanbrengen of aan de vraag geen gehoor geeft binnen de gestelde termijn, wordt hem de toegang tot het meldpunt ontzegd voor een periode van 6 maanden. Bij nieuwe gelijkaardige feiten na een eerste ontzegging wordt hem de toegang ontzegd voor een periode van 1 jaar.

Indien de gebruiker geen gegevens in het meldpunt heeft ingevoerd die toelaten met hem in contact te treden, wordt hem onmiddellijk de toegang tot het meldpunt ontzegd.

Met misbruik wordt onder andere het volgende bedoeld:

 • het herhaaldelijk ingeven van meldingen over dezelfde feiten
 • het herhaaldelijk en/of te kwader trouw inzenden van ongegronde meldingen (laster)
 • het herhaaldelijk ingeven van zinledige meldingen
 • wederrechtelijke aanmatiging van titels, ambten of namen (artikel 227 e.v. Strafwetboek)

Wanneer wordt vastgesteld dat een gebruiker zich wederrechtelijk titels, ambten of namen aanmatigt in het kader van een melding dan worden de feiten in toepassing van art. 29 Wetboek van Strafvordering eveneens aan de procureur des konings meegedeeld.

Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de browser op uw computer of toestel worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website.

De cookies op deze website worden gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken over het bezoek van de website te verzamelen en om ons toe te laten het gebruik van de website te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt in uw browser het gebruik van deze cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder optimale navigatie op de site. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” in de meeste browsers.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies waar de website van het Meldpunt gebruik van maakt:

Taalvoorkeur
Naam: meldpunt_lang_pref
Doelstelling: taalkeuze bezoeker bijhouden

Embedded content
In functie van de inhoud van de site kunnen één of meerdere van onderstaande diensten “embedded” zijn op één of meerdere pagina’s van deze website:

In geval van vordering door een rechterlijke autoriteit – in eender welk onderzoek – kunnen de bewaarde gegevens worden meegedeeld.

De website van het Meldpunt bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze snelkoppelingen en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Het is enkel voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding toegelaten om informatie van de website van het Meldpunt te reproduceren. Hetzelfde geldt voor het overnemen van elektronische adressen.

De gebruiksvoorwaarden van deze site kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden. Wij raden u dus aan ze geregeld te raadplegen.